Regulamin korzystania z sauny i balii-jacuzzi

Ogólne zasady korzystania:

a. Każda osoba korzystająca z sauny i balii musi przestrzegać niniejszego regulaminu.

b. Osoby poniżej 18. roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej.

c. W celu korzystania z sauny lub podgrzania wody w balii obowiązuje rezerwacja minimum 2h przed wejściem. Rezerwacje będą przyjmowane według kolejności zapisów i dostępności terminów.

d. Maksymalna liczba osób, która może przebywać jednocześnie w saunie, wynosi 6. Analogicznie, maksymalna liczba osób w balii wynosi również 6.

e. W saunie i balii obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Opłaty za saunę:

a. Opłata za korzystanie z sauny wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

b. Każda rezerwacja w Willi ŻeglarSki obejmująca 3-5 dób hotelowych uprawnia do 1 godziny sauny bez dodatkowych opłat.

c. Dla pobytów dłuższych niż 6 dób udostępniamy dodatkową godzinę sauny gratis.

d. Minimalny czas korzystania z sauny to 1 godzina.

e. Rozpoczęcie seansu saunowego następuje o pełnych godzinach.

Rezerwacje i wykorzystanie miejsc w saunie:

a. W przypadku bezpłatnego korzystania z sauny w Willi Żeglarski, zastrzegamy sobie prawo do łączenia rezerwacji, aby zoptymalizować wykorzystanie miejsc w saunie.

b. W takim przypadku, jeśli są dostępne wolne miejsca w saunie i istnieje możliwość połączenia rezerwacji, personel Willi Żeglarski może zdecydować o połączeniu rezerwacji różnych Gości w celu wykorzystania maksymalnej ilości miejsc.

c. Decyzje dotyczące łączenia rezerwacji są podejmowane w trosce o optymalne wykorzystanie zasobów sauny i zapewnienie możliwości korzystania z niej jak największej liczbie osób.

Opłaty za Balię (jacuzzi):

a. Korzystanie z niepodgrzewanej balii nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym ani żadnej opłacie.

b. W przypadku konieczności podgrzania wody do zadanej temperatury, obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 50 zł.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

a. Osoby z chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą, epilepsją lub innymi poważnymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz balii.

b. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, nudności lub innych niepokojących objawów, należy natychmiast opuścić saunę/balię i powiadomić personel.

c. W saunie i w balii nie wolno korzystać z alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.

d. Należy unikać długiego przebywania w balii-jacuzzi i w saunie, oraz stosować się do zaleceń dotyczących czasu trwania sesji.

e. Osoby z ranami, otarciami lub zakażeniami skóry nie powinny korzystać z balii i sauny.

f. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z sauny przez minimum 2 osoby.

g. Nie wolno wlewać wody na nagrzane elementy grzewcze bez zgody personelu sauny.

h. Należy unikać skakania, nurkowania lub gwałtownych ruchów w balii-jacuzzi, aby uniknąć urazów.

Higiena:

a. Przed wejściem do sauny i balii należy wziąć prysznic i dobrze osuszyć ciało.

b. Należy korzystać z ręcznika lub specjalnej maty saunowej/antypoślizgowej zarówno podczas przebywania w balii-jacuzzi, jak i siedzenia na ławce w saunie.

c. Należy przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym unikać moczenia włosów, używania mydła lub innych substancji podczas sesji.

d. Zakaz wchodzenia do sauny w obuwiu. Wszyscy użytkownicy sauny zobowiązani są do zdjęcia butów przed wejściem i przechowywania ich w wyznaczonym miejscu. Należy korzystać z obuwia przewidzianego wyłącznie do poruszania się na terenie sauny, takiego jak klapki lub pantofle saunowe.

Zalecenia dotyczące korzystania z sauny i balii:

a. Należy dostosować temperaturę i czas przebywania w saunie i w balii do swojego indywidualnego samopoczucia. Temperaturę w saunie można podnosić lub zniżać samodzielnie na sterowniku przy użyciu strzałek góra/dół lub zgłosić konieczność zmiany temperatury recepcji. Temperaturą w balii steruje recepcja.

b. Zaleca się ograniczenie czasu pobytu w saunie do 10-15 minut, a następnie odpoczynku na zewnątrz przez około 10-15 minut przed kolejną sesją. W przypadku balii zaleca się ograniczenie czasu pobytu w balii do maksymalnie 15-20 minut.

c. Należy regularnie uzupełniać płyny organizmu, pijąc odpowiednią ilość wody przed, w trakcie i po korzystaniu z sauny i balii.

d. W saunie obowiązuje zasada ciszy i spokoju, aby umożliwić relaksację innym użytkownikom.

Odpowiedzialność:

a. Osoby korzystające z sauny i balii robią to na własne ryzyko. Willa ŻeglarSki i Food Makerzy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, urazy lub straty materialne wynikające z korzystania z obiektów spa.

b. Osoby korzystające z balii-jacuzzi i sauny są odpowiedzialne za swoje własne zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz higieny.

c. Willa ŻeglarSki i Food Makerzy zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu lub wydalenia osób, które naruszają ten regulamin lub stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników.

d. Osoby korzystające z sauny i balii są zobowiązane do zgłoszenia wszelkich uszkodzeń lub awarii sprzętu lub infrastruktury personelowi.

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego korzystania z sauny oraz balii-jacuzzi. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad. Naruszenie którychkolwiek z powyższych zasad może skutkować ograniczeniem lub zakazem korzystania z obiektu. Wszystkie inne warunki korzystania z sauny i balii, które nie zostały zawarte w tym regulaminie, zostaną ustalone indywidualnie między klientem a obsługą.